Tel: 085-2731886
E-mail: info@vcftrainingen.nl
Rijnstraat 7a, OSS
 
 
 
 
 
Inloggen
Paardenvervoer
Bij veel paardenhouders is er nog altijd onduidelijkheid of ze verplicht zijn om een vervoersvergunning en een opleiding (getuigschrift) moeten hebben.

De regel is dat bij commercieel vervoer, altijd de gehele Transportverordening van toepassing is en dus ook een vergunning en getuigschrift en dus opleiding.

UITZONDERING: Als paarden aantoonbaar voor de hobby vervoerd worden, en met niet meer dan maximaal twee dieren vervoerd worden, dan is slechts een gedeelte van de Transportverordening van toepassing. Dán hoeft u ook geen getuigschrift of vervoersvergunning te hebben. In vrijwel alle andere gevallen wel. Zo ook bijvoorbeeld als u een paard/pony naar het slachthuis vervoert. Dat is immers een commerciële activiteit.

Commercieel wil dus niet zeggen dat het uw beroep is om met paarden te werken. Nee, commercieel wordt gezien als een begrip dat boven het hobbymatig karakter uitkomt.

Voorbeeld 1) Als u als hobby een handelsstal heeft, en u brengt paarden op wedstijden uit, dan doet u dat met de intentie dat de dieren in waarde vermeerderen. Dat is dus een commerciële activiteit, ook al is dat vervoer met slechts één of twee paarden.

Voorbeeld 2) Als u met één of meer paarden of pony’s naar een paardenmarkt gaat, doet u dat met de intentie daarmee geld te verdienen. Dat is dus een commerciële activiteit, ongeacht het aantal dieren.

Voorbeeld 3) Verder is het zo, dat als u dieren voor derden vervoert, u ook altijd bezig bent met een commerciële activiteit.

Indien u paarden/pony’s voor een commerciële activiteit vervoert met een afstand over de weg van 65 km of meer, dan bent u verplicht om de gehele Transportverordening 1/2005 (TVO) na te leven. Dat betekent dat u o.a. de volgende zaken bij ieder transport heeft geregeld:
 
1) Een trailer of vrachtauto die voldoet aan de normen in de TVO, met o.a. een aanduidingsbordje achterop dat er sprake is van vervoer van dieren;
2) Een vervoersvergunning voor uw bedrijf;
3) Een transportdocument waarop o.a.  staat welke dieren u vervoert, waar vandaan en waar naar toe, en hoe lang u verwacht onderweg te zijn;
4) De betreffende paardenpaspoorten;
5) Een getuigschrift dat u bekwaam bent om dieren te kunnen vervoeren.

Indien u nadere vragen hieromtrent heeft, kunt u ons altijd vrijblijvend contacteren. Ons advies aan paardenhouders met een vrachtauto, is om altijd te zorgen dat alle papieren in orde zijn en een vervoersvergunning en getuigschrift te bezitten.
Meer info:Klik hier! Rijksoverheid Dierenwelzijn huis- eb hobbydierenVind ons op