Tel: 085-2731886
E-mail: info@vcftrainingen.nl
Rijnstraat 7a, OSS
 
 
 
 
 
Inloggen
Preventieregelgeving
De officiële naam van deze regeling is: 'Regeling prentie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen'. In deze regeling zijn onder andere de zaken opgenomen die verband houden met het verzamelen en vervoeren van dieren.
meer info: https://wetten.overheid.nl/BWBR0018397/2021-01-01
Vind ons op