Tel: 085-2731886
E-mail: info@vcftrainingen.nl
Rijnstraat 7a, OSS
 
 
 
 
 
Inloggen
Code 95 rijbewijs C
Richtlijn Vakbekwaamheid Code 95 'nascholingseis voor beroepschauffeurs'
De Richtlijn Vakbekwaamheid is een Europese Richtlijn. In de Richtlijn staat wat u moet doen om beroepschauffeur te worden én te blijven.
De Richtlijn geldt voor alle EU beroepschauffeurs. Onder deze regelgeving is een geldige code vakbekwaamheid (code 95) verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C of D noodzakelijk is. In Nederland wordt deze code op het rijbewijs geplaatst.

Vrijstelling:
Beroepschauffeurs geboren voor 1 juli 1955 waren tot 1 december 2020 vrijgesteld en hadden vanwege hun leeftijd de code 95 van de duur van hun rijbewijs automatisch gekregen.
De Europese Commissie vindt dat het automatisch geven van de code 95 niet had mogen plaatsvinden. Daarom moet de Nederlandse overheid dit terugdraaien. De Rijksoverheid doen dit met een wetswijziging, die op 1 december 2020 ingaat.
Zie deze link: Code 95 behouden  Vervallen vrijstelling code 95

Sommige beroepsbestuurders hoeven de code 95 niet te behalen. Zij zijn vrijgesteld. Dit geldt voor brandweerlieden en politiemensen. Ook voor het besturen van een vrachtauto of bus voor privédoeleinden is geen code 95 nodig. Check de website van ILT.

Nascholing:
Een onderdeel van de Richtlijn is de verplichte nascholing. Om beroepschauffeur te blijven, zijn beroepschauffeurs verplicht iedere vijf jaar minimaal 35 uur nascholing te volgen. Als u niet voldoet aan de nascholingsplicht, mag u uw vak niet meer uitoefenen.

DEZE NASCHOLING VOOR BEROEPSCHAUFFEURS IS NIET HETZELFDE ALS DE VERPLICHTING VOOR HET GETUIGSCHRIFT VEETRANSPORT BIJ VERVOER >65 KILOMETER. Wel kan de opleiding meetellen als onderdeel van de nascholing.Vind ons op