Tel: 085-2731886
E-mail: info@vcftrainingen.nl
Rijnstraat 7a, OSS
 
 
 
 
 
Inloggen
Wet Dieren
In de Wet dieren worden de volgende wetten gebundeld:
-Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
-Diergeneesmiddelenwet
-Wet op de dierenbescherming
-Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990
-Kaderwet diervoeders
Ook onderdelen van de Landbouwwet en de Landbouwkwaliteitswet komen in de wet terug.
 
Met de wet zijn vereenvoudigingen, verbeteringen en vernieuwingen doorgevoerd, waaronder:
-invoering van één handhavingsstelsel en één vergunningenstelsel;
-invoering van de bevoegdheid tot het opleggen van bestuurlijke boeten;
-snellere en slagvaardiger uitvoering of implementatie van Europese regelgeving.

Voor wie?
 Houders van landbouwhuisdieren
 Houders van gezelschapsdieren
 Dierenartsen en anderen betrokken bij de diergeneeskunde
 Diervoederbedrijven
 Diergeneesmiddelenbedrijven
 Vleesverwerkende industrie
 Slachtinrichtingen
 Fokkerijbedrijven
 Biotechnologiebedrijven
 Dierentransportbedrijven
 Dierenhandelaren
 Organisatoren van wedstrijden en tentoonstellingen met  dieren
 Verwerkers van dierlijke bijproducten en kadavers
 
Wanneer?
De Wet dieren gaat in fasen in. De volgende regels zijn ingegaan per 1 januari 2013:
 Besluit en Regeling diergeneesmiddelen.
 Besluit en Regeling diervoeders 2012.
 Besluit en Regeling dierlijke producten.
 Besluit en Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren.
 
Het Besluit en Regeling houders van dieren en het Besluit en Regeling diergeneeskundigen is erbij gekomen per 1-7-2014.

meer info: wetten.overheid.nl/BWBR0030250/2013-01-01/
Vind ons op